Pride Photo Exhibition 2022

Banner PPA 2022s

PRIDE PHOTO TENTOONSTELLING 2022

Welkom bij de PRIDE PHOTO TENTOONSTELLING 2022. Hier zie je, naast de winnende foto’s van onze wedstrijd van 2022, een selectie van ingezonden foto’s die door onze curator zijn geselecteerd.

De beelden bieden een blik op levens en werelden die voor sommigen wellicht vertrouwd zijn, en voor anderen nieuw, misschien verrassend of zelfs een beetje ongemakkelijk. Met deze foto’s willen wij bezoekers stimuleren om op een laagdrempelige en respectvolle manier na te denken over seksuele en gender diversiteit. Uiteindelijk hopen we een dialoog op gang te brengen over vooroordelen, en de vaak benarde mensenrechtensituatie waar de LHBTQIA+ gemeenschap wereldwijd mee te maken heeft.

Deze PRIDE PHOTO TENTOONSTELLING 2022 reist tussen 1 april 2022 en januari 2023 door heel Nederland:

1 april – 28 aprilAmsterdam – IJpromenade
29 april – 19 mei Vlissingen – Peperdijk
20 mei – 9 juni Utrecht – Jaarbeursplein
10 juni – 30 juni Almere – Busplein
1 juli – 21 juli Maastricht – Stationstraat
22 juli – 26 augustus Amsterdam – Gustav Mahlerplein
9 september – 22 septemberZwolle – Rodetorenplein
23 september – 13 oktoberAssen – Brink
14 oktober – 2 novemberHeerenveen – Gemeenteplein
4 november – 24 novemberRijswijk – Generaal Spoorlaan
25 november – 18 decemberArnhem – Gele Rijdersplein
17 januari – 8 februariGroningen – Akerkhof

* locatie nog te bepalen

Kun je niet naar één van de locaties komen?
Bekijk dan onze online tentoonstelling

MOTIVATIE CURATOREN
CELEBRATING THE UNSEEN

Tientallen jaren van emancipatie hebben de positie van witte, cisgender lesbiennes en homo’s in veel westerse landen aanzienlijk verbeterd. Maar hoe zit het met andere leden van de LHBTQIA+-gemeenschap? Vandaar de keuze voor het thema van dit jaar, ‘CELEBRATING THE UNSEEN’.

Er kwamen meer dan 2500 inzendingen binnen uit vele gebieden over de gehele wereld, waaronder vele ongeziene verhalen. Tegelijkertijd zagen we ook de bind spots van ons eigen bereik, want juist uit de landen die meer ‘UNSEEN’ zijn kregen we weinig werk. Hoe kan dat?

De curatoren PRIDE PHOTO 2022 zijn Simomo Boujarra en Jan Hoek. “We vonden het bij de selectie belangrijk om ook te selecteren op datgene wat je moeilijk op de foto kunt zien: is de maker onderdeel van de community die in beeld gebracht wordt?  is de maker onderdeel van de gerepresenteerde community? Hoeveel ‘ownership’ hebben de modellen? Wordt er ethisch te werk gegaan? Naar wie gaat de opbrengst?”

“Naast het vele prachtige werk uit de inzendingen zijn er nog drie extra fotografen toegevoegd uit Ghana, uit Palestina en een serie van een activist uit eigen land, die vanuit een gemarginaliseerde positie is opgeklommen tot een succesvol rolmodel.”

“We zullen nooit een compleet overzicht kunnen geven van alles wat ‘UNSEEN’ is, maar proberen je daarom aan te moedigen ook na te denken over de verhalen die je hier niet ziet. En tegelijkertijd hopen we natuurlijk ook je wereld te verbreden met de prachtige, soms hartverscheurende en soms hoopgevende ongeziene verhalen die wel te zien zijn.”

BEZOEKERS INFORMATIE

De openluchttentoonstellingen zijn overal en altijd gratis te bezoeken. De tentoonstellingen bestaan uit 20 panelen, elk met een korte beschrijving en een QR-code die u kunt scannen met de camera van uw telefoon. Deze brengt u naar onze website met informatie en audioclips. Daar kunt u meer lezen en horen over de foto’s en de onderwerpen die ze behandelen.

PRIDE PHOTO EXHIBITION 2022

Welcome to the Pride Photo Exhibition 2022. Here we show a selection of submitted photos selected by our curator, in addition to the winning photos of the 2022 competition.

The images offer a glimpse into lives and worlds that may be familiar to some people, and new to others, perhaps even surprising or a little uncomfortable. With these pictures, we encourage visitors to think about sexual and gender diversity in a low threshold and respectful way. Ultimately, we hope to start a dialogue about prejudice and the often plighted human rights situation that the LGBTQIA+ community faces worldwide.

This PRIDE PHOTO EXHIBITION 2022 will travel throughout the Netherlands between 1 April 2022 and January 2023:

1 April – 28 AprilAmsterdam – IJpromenade
29 April – 19 MayVlissingen – Peperdijk
20 May – 9 June Utrecht – Jaarbeursplein
10 June – 30 June Almere – Busplein
1 July – 21 July Maastricht – Stationstraat
22 July – 26 Augustus Amsterdam – Gustav Mahlerplein
9 September – 22 SeptemberZwolle – Rodetorenplein
23 September – 13 OctoberAssen – Brink
14 October – 2 NovemberHeerenveen – Gemeenteplein
4 November – 24 NovemberRijswijk – Generaal Spoorlaan
25 November – 18 DecemberArnhem – Gele Rijdersplein
17 January – 8 FebruaryGroningen – Akerkhof

* location still unknown

Are you not able to visit any of the locations?
See our online overview of the exhibition

CURATORS’ CONSIDERATIONS –
CELEBRATING THE UNSEEN

Decades of emancipation have significantly improved the position of white, cisgender lesbians and gays in many Western countries. But what about other members of the LGBTQIA+ community? Hence the choice of this year’s theme, ”CELEBRATING THE UNSEEN”.

The curators of PRIDE PHOTO 2022 are Simomo Boujarra and Jan Hoek.”We received more than 2,500 entries from many areas around the world, including many UNSEEN stories. At the same time, we also saw the bind spots of our own reach, because it was precisely from the countries that are more ‘UNSEEN’ that we received little work. How is that possible?”

“We thought it was important to select what is difficult to see in the photo: is the maker part of the community being portrayed? Is the maker part of the community being represented? How much ‘ownership’ do the models have? Is there an ethical approach? To whom do the profits go?”

“In addition to the many beautiful works from the submissions, three additional photographers from Ghana, Palestine and a series by a domestic activist, who rose from a marginalised position to become a successful role model, have been added.”

“We will never be able to give a complete overview of everything that is ‘UNSEEN’, but try to encourage you to think about the stories that you don’t see here. At the same time, we hope to broaden your world with the beautiful, sometimes heartbreaking, and sometimes hopeful UNSEEN stories that are on display.”

VISITORS INFORMATION

The open-air exhibitions are free to visit anywhere and at any time. The exhibitions consist of 20 panels, each with a short description and a QR code that you can scan with your phone’s camera. This takes you to our website with information and audio clips. There you can read and hear more about the pictures and their topics.

PRIDE PHOTO EXHIBITION 2022 MODIFIED

With its visual stories about sexual and gender diversity, Pride Photo encourages a dialogue about sexual and gender liberty. As an organization, we stand for stretching the norm and discussing taboos. Artistic freedom and the search for connection, are important pillars in this for us.

This year Pride Photo had to deal with extreme vandalism. In this, the conversation increasingly turned to the question of whether or not nudity belongs in public space. The commotion and turmoil generated by this question distracts from our main motive: stimulating curiosity about sexual and gender diversity.

Therefore, in consultation with the photographers, Pride Photo has decided to adjust the 2022 exhibition by replacing some of the images that caused too much distraction with other images from the same projects of the same photographers. With this we hope that Pride Photo can once again do what it exists to do: stimulate and challenge people to think about sexual and gender diversity and to have an open and constructive conversation about it.

Follow our Facebook and Instagram accounts for further information and to RSVP to the events

To support Pride Photo, please visit our Donations page to help us continue doing the work we do.

For further information about the exhibition, please email communications@pridephoto.org and for general enquiries email info@pridephoto.org

Are you looking for our exhibition Media Kit? Here you can find a Press Release in Dutch and, and selected high resolution images for publication (with acknowledgement of the photographer).