Pride Photo Exhibition 2023

PRIDE PHOTO 2023

PRIDE PHOTO TENTOONSTELLING 2023

Welkom bij de PRIDE PHOTO TENTOONSTELLING 2023. Deze wordt georganiseerd door de Stichting PRIDE PHOTO. Wij zijn een Nederlandse organisatie die ernaar streeft de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteiten in de samenleving te vergroten.

Je ziet hier een selectie uit de ruim 5.600 inzendingen die wij ontvingen vanuit de hele wereld voor de PRIDE PHOTO AWARD 2023, onze jaarlijkse internationale fotowedstrijd. Naast de award-winnende foto en serie zie je hier een collectie van beeldverhalen die een veelzijdige representatie van de LHBTQIA+*-gemeenschap laten zien. Op deze manier hopen we je op een laagdrempelige en respectvolle manier aan het denken te zetten over seksuele en genderdiversiteit en de positie van de LHBTQIA+’ers wereldwijd.

De beelden bieden een blik op levens en werelden die voor sommigen vertrouwd zijn, en voor anderen wellicht nieuw, misschien verrassend of zelfs een beetje ongemakkelijk. Dat is logisch. We nodigen je uit de tentoonstelling rustig te bekijken met een open blik, en de verhalen te lezen en te luisteren zonder vooroordeel.

Deze PRIDE PHOTO TENTOONSTELLING 2023 reist tussen 31 maart 2023 en januari 2024 door heel Nederland:

31 maart – 30 aprilAmsterdam – IJpromenade
1 mei – 18 mei
IDAHOT 17 mei
Enschede – Van Loenshof
19 mei – 8 juni
Utrecht Pride – zaterdag 3 juni
Utrecht (stad) – Mariaplaats
9 juni – 29 juni
Roze Zaterdag – 19 juni
Goes – Zusterstraat
30 juni – 20 juli
Pride Leeuwarden – 2 juli
Leeuwarden – Stationsplein
21 juli – 10 augustus
Milkshake – 28-30 juli & Queer & Pride Amsterdam 22 juli-6 augustus
Amsterdam – Westergasfabriek
11 augustus – 31 augustus
Pride Groningen – vr. 18 & za. 19 augustus
Groningen (stad) – Akerkhof
25 augustus – 27 augustus
Zwolle Pride Festival
Zwolle – Het Academiehuis & Museum ANNO
Binnen tentoonstelling
1 september – 18 septemberRotterdam – Kruisplein
22 september – 12 oktober
Coming Out Day – woensdag 11 oktober
Meppel – De Wheem
22 september – 15 oktober
Coming Out Day – woensdag 11 oktober
Assen – De Nieuwe Kolk
Binnen tentoonstelling
13 oktober – 2 november
Coming Out Week – 9 – 15 oktober
Lelystad – Zilverparkkade
2 november – 12 november
Paris Photo & Photo Saint Germain
Parijs – Atelier Néerlandais
3 november – 23 november
Week van Respect – 6-12 november
Breda – Claudius Prinsenlaan
Bij het Chassé Theater
24 november – 17 december
Paarse Vrijdag – 8 december
Arnhem – Gele Rijders Plein
28 november – 19 december
Paarse Vrijdag – 8 december
Diever – Gemeentehuis Westerveld
Binnen tentoonstelling

* locatie nog te bepalen

Kun je niet naar één van de locaties komen?
Bekijk dan onze online tentoonstelling

THE PROCESS OF CHANGE

Het thema van PRIDE PHOTO 2023 is The Process of Change. De LHBTQIA+ gemeenschap is voortdurend op zoek naar nieuwe wegen en vormen om zich te uiten en diversiteit te vieren. Een veranderingsproces dat de norm uitdaagt en oprekt. Met grote en kleine stappen, creativiteit, vechtlust en veerkracht weet de gemeenschap steeds weer de horizon te verbreden en haar bestaansrecht te bevestigen.

Foto’s spelen daarin een belangrijke rol. Ze tonen de aanjagers en hun processen, groot en klein. Daarbij telt niet alleen eindresultaat, maar vooral de weg die is afgelegd om daar te komen en zij die daarbij betrokken zijn.

En in feite is iedereen betrokken. We dragen allemaal op een manier ons steentje bij aan het proces van emancipatie en acceptatie. Sommigen prominent en opvallend, op een grote manier. Anderen meer achter de schermen, of gewoon door een inspiratie te zijn voor anderen door te zijn wie ze zijn.

Stel jezelf de vraag: Wat is mijn rol in dit proces van verandering?

BEZOEKERS INFORMATIE

De openluchttentoonstelling is overal en altijd gratis te bezoeken. De tentoonstelling bestaat uit 20 panelen, elk met een korte beschrijving en een QR-code. Door deze te scannen met de camera van je mobiele telefoon wordt een webpagina geopend die aanvullende informatie geeft over de foto’s en het onderwerp. Ook hoor je een audiofragment waarin meer wordt uitgelegd, bijvoorbeeld door de fotograaf zelf, een ervaringsdeskundige of iemand die het thema toelicht.

PPA2023 kaart 10

PRIDE PHOTO EXHIBITION 2023

Welcome to the PRIDE PHOTO EXHIBITION 2023. It is organised by the PRIDE PHOTO Foundation. We are a Dutch organisation striving to increase the acceptance of sexual and gender diversity in the society.

Here you can see a selection from the more than 5,600 entries that we received from around the world for the PRIDE PHOTO AWARD 2023, our annual international photo competition. Besides the award-winning photo and series, you will see a collection of visual stories that depict a multi-layered representation of the LGBTQIA+* community. In this way, we hope to encourage visitors in an approachable and respectful way, to think about sexual and gender diversity and the position of the LGBTQIA+ community worldwide.

The images offer a glimpse into lives and worlds that are familiar to some, but may be new to others, perhaps surprising or even a little uncomfortable. That makes sense. We invite you to look at the exhibition calmly with an open mind, reading and listening to the stories without prejudice.

This PRIDE PHOTO EXHIBITION 2022 will travel throughout the Netherlands between 31 March 2023 and January 2024:

31 March – 30 AprilAmsterdam – IJpromenade
1 May – 18 May Enschede – Van Loenshof
19 May – 8 JuneUtrecht (city) – Mariaplaats
9 June – 29 June Goes – Zusterstraat
30 June – 20 July Friesland – Stationsplein
21 July – 10 August Amsterdam – Westergasfabriek
11 Augustus – 31 AugustusGroningen (city) – Akerkhof
25 Augustus – 27 AugustusZwolle – Het Academiehuis & Museum ANNO
Indoor exhibition
1 September – 18 SeptemberRotterdam – Kruisplein
22 September – 12 OctoberMeppel – De Wheem
22 September – 15 OctoberAssen – De Nieuwe Kolk
Indoor exhibition
13 October – 2 NovemberLelystad – Zilverparkkade
2 November – 12 NovemberParijs – Atelier Néerlandais
3 November – 23 NovemberBreda – Claudius Prinsenlaan
24 November – 17 DecemberArnhem – Gele Rijders Plein
28 November – 19 DecemberDiever – Town hall of Westerveld
Indoor exhibition

* location to be determined

Are you not able to visit any of the locations?
See our online overview of the exhibition

THE PROCESS OF CHANGE

The theme of PRIDE PHOTO 2023 is The Process of Change. The LGBTQIA+ community is always looking for new ways and forms to express itself and celebrate diversity. A process of change that challenges and stretches the norm. With big and small steps, creativity, a fighting spirit and resilience, the community manages to keep broadening its horizons and affirming its right to exist.

Photos play an important role in this. They show the initiators and their processes, big and small. Here, it is not just the final result that counts, but above all the road taken to get there and those involved in it.

And in fact, everyone is involved. We all contribute in some way to the process of emancipation and acceptance. Some prominently and strikingly, in a big way. Others more behind the scenes, or simply by being an inspiration to others by being who they are.

Ask yourself: What is my role in this process of change?

VISITORS INFORMATION

The open-air exhibition is free to visit anywhere and at any time. The exhibition consists of 20 panels, each with a short description and a QR code. Scanning this with your mobile phone’s camera opens a web page that provides additional information about the photos and the subject. You will also hear an audio clip explaining more, for example by the photographer, an expert by experience or someone explaining the theme.

Follow our Facebook and Instagram accounts for further information and to RSVP to the events

To support Pride Photo, please visit our Donations page to help us continue doing the work we do.

For further information about the exhibition, please email communications@pridephoto.org and for general enquiries email info@pridephoto.org

Are you looking for our exhibition Media Kit? Here you can find a Press Release in Dutch and, and selected high resolution images for publication (with acknowledgement of the photographer).