Robert Andy Coombs
Curran on my Lap I

Op de seksuele belevingen van (queer) mensen met een fysiek beperking rust een taboe. Fotograaf Robert Coombs doorbreekt dit taboe met zijn serie ‘CripFag’. Een visuele verkenning van zijn eigen seksuele en intieme avonturen, vol romantiek en met fantasieën en kinks.

robert@robertandycoombs.com
Instagram

scroll down for English

Aanpassing na vandalisme

Pride Photo stimuleert met haar visuele verhalen over seksuele en genderdiversiteit de dialoog over seksuele en gendervrijheid. Artistieke vrijheid en het zoeken van de verbinding, zijn daarin voor ons belangrijke pijlers. Dit jaar heeft Pride Photo met extreem veel vandalisme te maken gehad. Onder anderen dit paneel werd beklad. De kritiek ging vooral over de vraag of naakt wel of niet in de publieke ruimte hoort. Dat is niet het gesprek wat wij willen voeren. Daarom heeft Pride Photo, in overleg met Robert Coombs, besloten dit paneel aan te passen door de beelden die voor teveel afleiding zorgen te vervangen voor een foto uit dezelfde serie. Daarmee hopen we dat Pride Photo weer kan doen waarvoor zij bestaat: mensen prikkelen en uitdagen om over seksuele en genderdiversiteit na te denken en daar het open en constructieve gesprek over te voeren.

Bekladding Heerenveen
Bekladding Heerenveen

Op de seksuele belevingen van (queer) mensen met een fysiek beperking rust een taboe. Fotograaf Robert Coombs doorbreekt dit taboe met zijn serie ‘CripFag’. Een visuele verkenning van zijn eigen seksuele en intieme avonturen, vol romantiek en met fantasieën en kinks.

Coombs: ‘Het viel me op dat ik in de media nooit visuele representaties aantref van mensen zoals ik, gehandicapte homoseksuele man. Daarom besloot ik het heft in eigen hand te nemen en zelf deze beelden te maken. Ik onderzoek thema’s als het gehandicapte lichaam, mantelzorg, fetisj, romantiek, intimiteit, seks en isolement. Enerzijds wil ik met deze afbeeldingen anderen inspireren hun gehandicapte lichaam volledig te accepteren, om zich sexy te voelen en intimiteit te beleven. Anderzijds wil ik ogen openen in een wereld die ons doorgaans negeert.’

Over de fotograaf

Coombs groeide op in het majestueuze Upper Peninsula van Michigan waar hij zijn jeugd doorbracht met het zwerven door de natuur. Hij begon met het fotograferen van zijn wandelingen op de middelbare school en stapte over op portretfotografie op de middelbare school. Coombs kreeg een beurs voor het Kendall College of Art and Design in Grand Rapids Michigan.

Tijdens zijn derde jaar op de universiteit liep Coombs een dwarslaesie op als gevolg van een ongeluk bij een turntraining. Na een jaar van herstel keerde hij terug naar KCAD en behaalde zijn BFA in fotografie in 2013.

Coombs’ fotografie verkent de raakvlakken tussen handicap en seksualiteit. Thema’s als relaties, zorg, fetisj en seks worden overal in beeld gebracht en verkend. Coombs studeerde af aan de Yale School of Art te midden van de COVID-19 pandemie en woont momenteel in het zonnige Miami Florida.

1 Robert Andt Coombs Nude on grass III
Nude on grass III
6 Robert Andy Coombs Cuddle on Couch
Cuddle on Couch
2 Robert Andy Coombs Ascension to the Throne II
Ascension to the Throne II
4 Robert Andy Coombs Chains and Shadows
Chains and Shadows
3 Robert Andy Coombs Ben on my Lap at Folsom East
Ben on my Lap at Folsom East
9 Robert Andy Coombs Lap Dance from Evan
Lap Dance from Evan
7 Robert Andy Coombs Dominic with Strawberries II
Dominic with Strawberries II
8 Robert Andy Coombs Edd Bathing Me
Edd Bathing Me
10 Robert Andy Coombs Sunset at Grand Haven Beach
Sunset at Grand Haven Beach
13 Robert Andy Coombs Ménage a Trois I
Ménage a Trois I
11 Robert Andy Coombs Joey I
Joey I
14 Robert Andy Coombs Untitled
Untitled
12 Robert Andy Coombs Master with two subs
Master with two subs
15 Robert Andy Coombs Purple Kiss
Purple Kiss

The sexual experiences of (queer) people with physical disabilities are taboo. Photographer Robert Coombs breaks this taboo with his series ‘CripFag’. A visual exploration of his own sexual and intimate adventures, full of romance, fantasies and kinks.

‘I noticed that I never find visual representations of people like me in the media; disabled homosexual man. So I decided to take matters into my own hands and make these images myself. I explore themes such as the disabled body, caregiving, fetish, romance, intimacy, sex and isolation. With these images, on the one hand I want to inspire others to fully accept their disabled bodies, to feel sexy and to experience intimacy. On the other hand, I want to open eyes in a world that usually ignores us.’

About the photographer

Coombs grew up in Michigan’s majestic Upper Peninsula where he spent his childhood roaming the great outdoors. He started photographing his walkabouts in middle school and moved on to portraiture in high school. Coombs received a scholarship to Kendall College of Art and Design in Grand Rapids Michigan.

During his third year in undergrad, Coombs’ sustained a spinal cord injury due to a gymnastics training accident. After a year of recovery, he returned to KCAD and received his BFA in photography in 2013.

Coombs’ photography explores the intersections of disability and sexuality. Themes of relationships, caregiving, fetish, and sex are depicted and explored throughout. Coombs graduated from the Yale School of Art amidst the COVID-19 pandemic and is currently residing in sunny Miami Florida.