Bruna by Luiz Maximiano
Bruna

Bruna, a 21-years-old transgender woman was attacked by three men in the street at Sao Carlos, Brazil, in 26 February 2021. She was stabbed with a kitchen knife and got her ear and hair cut off while the men shouted “die, fag!”. Brazil is the leading country in the world in violence and killings against transgender people.

Emancipatie van transgender personen is nog hard nodig. Er bestaat veel onbekendheid over deze groep mensen. Dit veroorzaakt vooroordelen en discriminatie, wat zich uit in pesterijen, beledigingen, maar ook geweld. 43% van de transgender personen in Nederland maakt jaarlijks (discriminatoir) geweld mee. Slechts in 15% van de gevallen wordt aangifte gedaan.

luizhmax@gmail.com
Instagram

scroll down for English

Emancipatie van transgender personen is nog hard nodig. Er bestaat veel onbekendheid over deze groep mensen. Dit veroorzaakt vooroordelen en discriminatie, wat zich uit in pesterijen, beledigingen, maar ook geweld. 43% van de transgender personen in Nederland maakt jaarlijks (discriminatoir) geweld mee. Slechts in 15% van de gevallen wordt aangifte gedaan.

De laatste jaren is er meer aandacht voor transgender personen. Zo komen In de media steeds vaker transgender-personen voor of gaan onderwerpen op radio, televisie of in de printmedia er specifiek over. Daarnaast is de politiek ook hard bezig met het versterken van de juridische positie. Toch is de T (transgender) nog een relatief onderbelichte groep binnen de LHBTQIA+ gemeenschap. Er is bijvoorbeeld relatief weinig bekend over de sociaal maatschappelijke positie van deze groep.

Volgens Transgender Netwerk Nederland spelen er in de groep diverse problemen, door een complex samenspel van maatschappelijke en individuele factoren. Zaken als een gebrek aan sociale steun, weinig weerbaarheid en negatieve opvattingen over het eigen trans-zijn spelen hierbij een belangrijke rol. Ander groot probleem daarbij zijn de hardnekkige ideeën over het lichaam en over geslacht die in de samenleving breed aanwezig zijn. Die maken de vooroordelen moeilijker te bestrijden. Duurzame acceptatie van alle transgender personen kan daarom alleen slagen in een gender diverse samenleving.

Voor meer informatie: Transgender Netwerk Nederland

Over de fotograaf

BIOGRAFIETEKST

Emancipation for transgender people is still very much needed, as there can still be a lot of ignorance or lackof understanding about this group of people. This can unfortunately cause prejudice and discrimination, which can manifests itself in bullying, insults, and also violence. In the Netherlands, 43% of transgender people experience (discriminatory) violence every year, yet only 15% of these cases are reported.

Over the past few years there has been a lot more media attention paid to transgender people and the issues they face; online, on the radio, on television, and in print media. Additionally, politicians are working hard to strengthen the legal position of transgender people and offerthem greater rights in society. Despite this, the T (transgender) are still a relatively underexposed group within the LGBTQIA+ community, relatively little is known about the social position on this group, for example. 

According to Transgender Netwerk Nederland, various problems are at play due to a complex interplay of social and individual factors. This can be things like a lack of social support, low resilience, or negative thoughts about one’s own (trans)gender identity. Another major problem is the persistent ideas about the body and about gender that are widely held in society, which can make prejudice more difficult to combat, and getting acceptance a challenge. If society is to achieve long term, sustainable acceptance for all transgender people, we need to work hard to create a more gender-diverse society, where people of all genders can live comfortably. 

For more information: Transgender Network Netherland

About the photographer

Luiz Maximiano, 43, is a freelance photographer born in Assis Chateaubriand, PR, Brazil, and currently based in Sao Paulo, Brazil.