Boys do cry

Prins de Vos
BOYS DO CRY – 2021

Tussen 2014 en 2021 portretteerde Prins de Vos de trans man Levi op belangrijke momenten in zijn leven. Bijvoorbeeld een paar dagen na zijn geslachtsoperatie. 

prinsdevos@gmail.com
Instagram

scroll down for English

Tussen 2014 en 2021 portretteerde Prins de Vos de trans man Levi op belangrijke momenten in zijn leven. Bijvoorbeeld een paar dagen na zijn geslachtsoperatie.

Prins wil met deze openhartige serie bijdragen aan de emancipatie van trans mensen, en ook het taboe van mannelijke kwetsbaarheid doorbreken. Deze serie laat zien dat kwetsbaar zijn ook positief en krachtig kan zijn, want jongens huilen ook – boy do cry

Er zijn tussen de 90.000 en 390.000 trans personen in Nederland, afhankelijk van welke definitie je gebruikt. Helaas hebben zij nog vaak te maken met vooroordelen en discriminatie, waardoor het voor hen moeilijk is om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Belangenorganisaties pleiten er daarom voor om een verbod op transgender-discriminatie op te nemen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. 

Over de fotograaf

Prins de Vos (1991, Raamsdonk) is een Nederlandse fotograaf uit Amsterdam. In 2013 studeerde Prins af met een Bachelor Design aan de Academie voor Popcultuur (Leeuwarden). Hun werk raakt aan thema’s als intimiteit, seksualiteit en gender. Prins’ eerste fotoboek Enclose (2013) werd gelanceerd in fotografiemuseum Foam, en bevatte een poëtische inleiding, geschreven door de Nederlandse auteur Arthur Japin. Momenteel werkt Prins aan hun tweede fotoboek BOYS DO CRY, over Levi, die kunstenaar, dichter en trans man is.

Prins de Vos BOYS DO CRY 2014 1
BOYS DO CRY 2014
Prins de Vos BOYS DO CRY 2014 2
BOYS DO CRY 2014
Prins de Vos BOYS DO CRY 2014 3
BOYS DO CRY 2014
Prins de Vos BOYS DO CRY 2017 1
BOYS DO CRY 2017
Prins de Vos BOYS DO CRY 2017 5
BOYS DO CRY 2017
Prins de Vos BOYS DO CRY 2017 3
BOYS DO CRY 2017
Prins de Vos BOYS DO CRY 2017 4
BOYS DO CRY 2017
Prins de Vos BOYS DO CRY 2017 2
BOYS DO CRY 2017
Prins de Vos BOYS DO CRY 2020 1
BOYS DO CRY 2020
Prins de Vos BOYS DO CRY 2020 3
BOYS DO CRY 2020
Prins de Vos BOYS DO CRY 2020 2
BOYS DO CRY 2020
Prins de Vos BOYS DO CRY 2021 1
BOYS DO CRY 2021

BBetween 2014 and 2021, Prins de Vos portrayed the trans man Levi at important moments in his life. For example, a few days after his gender surgery. 

Prins uses this eye-opening series to contribute to the emancipation of trans people, and also break the taboo of male vulnerability. This series shows that being vulnerable can also be positive and powerful because boys do cry.

There are between 90,000 and 390,000 transgender people In the Netherlands, depending on which definition you use. Unfortunately, they are still often faced with prejudice and discrimination, which makes it difficult for them to fully participate in society. Interest groups, therefore, plead for a ban on transgender discrimination to be included in the General Equal Treatment Act.

About the photographer

Prins de Vos (1991, Raamsdonk) is a Dutch photographer living in Amsterdam. In 2013, Prins graduated with a Bachelor Design from the Academy of Popculture (Leeuwarden). Their work touches on themes such as intimacy, sexuality and gender. Prins’ first photo book Enclose (2013) was launched in photography museum Foam, and included a poetic introduction, written by Dutch author Arthur Japin. Currently, Prins is working on their second photo book BOYS DO CRY, about Levi, who is an artist, poet and trans man.