Pride Photo Exhibitions 2021

Pride Photo Tour 2021

Welkom

Welkom op de informatiepagina van de Pride Photo. Onze tentoonstelling, waar we de winnende foto’s van de wedstrijd van 2020 laten zien, en een selectie van andere foto’s die speciaal door onze curator zijn geselecteerd. De beelden bieden een blik op levens en werelden die voor sommigen vertrouwd zijn, en voor anderen misschien verrassend, nieuw of zelfs een beetje ongemakkelijk. Met deze foto’s willen wij bezoekers stimuleren om op een laagdrempelige en respectvolle manier na te denken over seksuele en gender diversiteit. Uiteindelijk hopen we een dialoog op gang te brengen over vooroordelen, en de vaak benarde mensenrechtensituatie waar de LGBTQ+ gemeenschap wereldwijd mee te maken heeft.

De tentoonstelling reist door Nederland naar de volgende locaties:

1 Mei – 20 MeiAmsterdam Centrum
22 Mei – 10 JuniGroningen
12 Juni – 1 JuliAmsterdam Noord
3 Juli – 22 JuliAmsterdam Zuidoost
24 Juli – 11 AugAmsterdam West
13 Aug – 31 AugAmsterdam Oost
2 Sept – 23 SeptMaastricht
25 Sept – 17 OktAssen
19 Okt – 11 NovDen Haag
13 Nov – 12 DecWeert
14 Dec – 6 JanZwolle

Kun je niet naar één van de locaties komen? Bekijk dan onze online tentoonstelling.

2020 Wedstrijd

Onze 2020 wedstrijd CURIOSITY – THE COMPASS TO OUR PASSIONS, richtte zich op nieuwsgierigheid, kijken zonder te oordelen, en de drang om andere mensen beter te begrijpen. Wij geloven dat dit een mentaliteit is die hard nodig is in een wereld van voortdurende verandering, en in een klimaat waarin polarisatie gebruikelijker lijkt dan het bouwen van bruggen.

We vroegen fotografen om foto’s te delen die nieuwsgierigheid opwekken over de LGBTQ+ gemeenschap, beelden die maken dat je meer wilt weten over wat je ziet.

Bezoekers Informatie

De openluchttentoonstellingen zijn overal en altijd gratis te bezoeken. De tentoonstellingen bestaan uit 20 panelen, elk met een korte beschrijving en een QR-code die u kunt scannen met de camera van uw telefoon. Deze brengt u naar onze website, waar u meer kunt lezen over de afbeelding(en). Sommige panelen hebben een koptelefoon icoontje, dit betekent dat er als bonus een audio-clip online staat over de beelden of het onderwerp.

Belangrijk

Denk eraan de regels van Covid-19 te respecteren, en altijd 1,5 meter afstand van anderen te houden.

Welcome

Welcome to the information page of the Pride Photo Exhibition 2021, where we show the winning images from our 2020 contest, alongside a selection of further photos that have been specially selected by our Curator. The images offer a glimpse into lives and worlds that are familiar to some people, and may be surprising, new, or even a little uncomfortable for others. We want to encourage visitors to think about sexual and gender diversity in a low-threshold and respectful manner, ultimately, we hope to start a dialogue about prejudice, and the often plighted human rights situation the LGBTQ+ community faces worldwide.

The exhibition travels throughout The Netherlands to the following locations:

1 May – 20 MayAmsterdam Centrum
22 May – 10 JuneGroningen
12 June – 1 JulyAmsterdam Noord
3 July – 22 JulyAmsterdam Zuidoost
24 July – 11 AugAmsterdam West
13 Aug – 31 AugAmsterdam Oost
2 Sept – 23 SeptMaastricht
25 Sept – 17 OctAssen
19 Oct – 11 NovThe Hague
13 Nov – 12 DecWeert
14 Dec – 6 JanZwolle

Are you not able to visit any of the locations? See our online overview of the exhibition.

2020 Contest

Our 2020 contest CURIOSITY – THE COMPASS TO OUR PASSIONS, focused on curiosity, looking without judgement, and the urge to understand other people better. We believe this is a mindset deeply needed in a world of constant change, and in a climate in which polarisation seems more common than building bridges.

We asked artists to share images that trigger curiosity about the LGBTQ+ community, pictures that make you want to know more about what you see.

Visitor Information

The open air exhibitions are free to visit anytime. The exhibitions consists of 20 panels, each with a short description and QR code you can scan with your phone camera. This takes you to our website, where you can read more about the image(s). Some panels have a headset icon, this means there is a bonus audio-clip online about the images or topic!

Important

Please remember to respect Covid-19 regulations, and keep a 1.5 meter distance from others at all times.

Follow our Facebook and Instagram accounts for further information and to RSVP to the events

To support Pride Photo, please visit our Donations page to help us continue doing the work we do.

For further information about the exhibition, please email communications@pridephoto.org and for general enquiries email info@pridephoto.org

Are you looking for our exhibition Media Kit? Here you can find Press Releases in Dutch and English, and selected high resolution images for publication (with acknowledgement of the photographer).